The Tällberg Forum 2013 on Swedish Television

The Swedish public television broadcasted many hours recorded at the Forum.

As in past years, it is UR (the Swedish Educational Broadcasting Company) that has recorded Forum sessions, and they were shown on Kunskapskanalen and their program Samtiden. The broadcast included full sessions from the Forum tent, but also special smaller panels “made for television”, and also interviews with selected participants.

Go to UR Play for the Forum sessions

—————————————————————————————————————————————

The full schedule was as follows (in Swedish):

Programtablå

Måndag 2 september
16.10-19.00 Tällberg Forum 2013

16.10 Inledning
Tällberg forum är en mötesplats för vetenskap, företag, politik och hjälpprojekt. En rad av innovatörer och problemlösare berättar om framgångsrika projekt.

16.40 Dilemman
för en hållbar värld. Ett iscensatt spel om globala konflikter och internationella insatser.

17.35 När nationalstaten tjänat ut sin roll.
Om stater framöver tappar betydelse, och storföretagens roll växer, vad innebär det för krigsindustrin? Vad betyder nationella lagar för en sökmotor som Google?

Tisdag 3 september
16.40-19.00 Tällberg Forum 2013

16.40 Att se världen som en helhet.
Vilka frågor är viktigast för att utveckla världen? Sex personer med helt olika bakgrund delar med sig av sina tankar.

17.05 Också ekonomin behöver energi.
Ett samtal om vilka vägar världen kan välja för att lösa energiförsörjningen.

17.45 Globalisering på gott och ont.
Tre olika berättelser från tre olika delar av vår verklighet: den digitala världen, Libanon och Indien.

Onsdag 4 september
16.15-19.00 Tällberg Forum 2013

16.15 Kultur och religion i en globaliserad värld.
Globalisering har många ansikten. För de extrema grupperna är globalisering ett hot, säger Baria Alamudin, utrikesredaktör på den panarabiska tidningen Al-Hayat i Libanon.

18.25 Berättelser om förändring.
Hör kvinnorna som reagerat på jordbävningen på Haiti, och på kvinnomisshandel, genom att starta egna hjälpprojekt.

Torsdag 5 september
16.25-19.00 Tällberg Forum 2013

16.25 Att verkligen genomföra förändring. Vad betyder globalisering i våra vardagsliv? Praktiska, konkreta exempel från Amazonas, Asien visar att tänka nytt är möjligt.

17.40 Tankar från Tällberg Forum 2013. Om globalisering, problem, utmaningar och lösningar.

Lördag 7 september
10.00-15.00 Tällberg Forum 2013

10.00 Inledning. Tällberg forum är en mötesplats för vetenskap, företag, politik och hjälpprojekt. En rad av innovatörer och problemlösare berättar om framgångsrika projekt. Repris från 2/9.

10.30 Dilemman för en hållbar värld. Ett iscensatt spel om globala konflikter och internationella insatser. Repris från 2/9.

11.25 Att se världen som en helhet. Vilka frågor är viktigast för att utveckla världen? Sex personer med helt olika bakgrund delar med sig av sina tankar. Repris från 3/9.

11.50 När nationalstaten tjänat ut sin roll. Om stater framöver tappar betydelse, och storföretagens roll växer, vad innebär det för krigsindustrin? Vad betyder nationella lagar för en sökmotor som Google? Repris från 2/9.

13.10 Också ekonomin behöver energi. Ett samtal om vilka vägar världen kan välja för att lösa energiförsörjningen. Repris från 3/9.

13.50 Globalisering på gott och ont. Tre olika berättelser från tre olika delar av vår verklighet: den digitala världen, Libanon och Indien. Repris från 3/9.

Söndag 8 september
10.00-15.10 Tällberg Forum 2013

10.00 Att verkligen genomföra förändring. Vad betyder globalisering i våra vardagsliv? Praktiska, konkreta exempel från Amazonas och Asien visar att tänka nytt är möjligt. Repris från 4/9.

11.15 Kultur och religion i en globaliserad värld. Globalisering har många ansikten. För de extrema grupperna är globalisering ett hot, säger Baria Alamudin, utrikesredaktör på den panarabiska tidningen Al-Hayat i Libanon. Repris från 4/9.

13.20 Berättelser om förändring. Hör kvinnorna som reagerat på jordbävningen på Haiti, och på kvinnomisshandel, genom att starta egna hjälpprojekt. Repris från 4/9.

13.55 Tankar från Tällberg Forum 2013. Om globalisering, problem, utmaningar och lösningar. Repris från 5/9.