Rapport från Workshop i Botkyrka (in Swedish)

Utan välmående miljonprogramsområden stannar Sverige – Behovet av nya lokala, regionala och nationella samspel.

Under eftermiddagen den 27 april 2011 samlades ett 70-tal personer från kommun, byggsektor, landsting, näringsliv och civilsamhälle under takbjälkarna på kulturcentret Subtopia i Alby för att med avstamp i Botkyrka kommuns situation diskutera möjligheter och hinder för nya regionala och tvärsektorella samarbeten i arbetet med att skapa välmående och energieffektiva miljonprogramsområden.

Utgångspunkten för samtalet var att energieffektivisering och social upprustning är oskiljbara, inte minst för att kostnaderna för radikal energieffektivisering (50-80%) kräver att sociala värden kan realiseras och inkluderas i kalkylen. Här blir tillgången på kompetent arbetskraft en stor utmaning. Peter Nyberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun presenterade Botkyrkas situation varpå Malin Westerback och Wadih El-Achkar presenterade Jobblotsen, Nacka kommun och byggföretaget Veiddekes satsning på arbetsplatsbaserad utbildning, praktik och rekrytering. Det diskuterades hur sådana innovationer skulle kunna skalas på bred front så att kommande ombyggnadsinvesteringar också blir utbildningsinvesteringar.

Eftermiddagens diskussioner efterlyste bland annat ökad bred i synen på statligt engagemang i frågan; nya upphandlingsförföranden, uppmuntran av lokala samverkansformer och friare tyglar i regleringsbreven kom upp som exempel. KPMG föreslog experimenterande med transfereringsutgifter för att utveckla tjänstesektorn inom sociala tjänster och integration.

I samtal mellan Charlotte Broberg från landstinget och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson underströks hur de som bor i miljonprogramsområden trivs mycket bra, och att det snarare är de förutfattade meningarna och de bilder vi målar upp som behöver förnyas. Har har Botkyrka kommun redan kommit en lång bit på vägen.

Dagen avslutades med uppmaningar från Stina Balkfors, Fanzingo, och Faid Issa, Förorternas Riksdag, till alla med makt i rummet att hitta modet att utmana sina institutioner och våga ta nya grepp. Landshövding Per Unkel tog vid med att understryka miljonprogrammets roll i att välkomna den arbetskraft som Sverige snart kommer skrika efter. Han lovade också driva regionalt det holistiska perspektiv som dagens samtal siktat mot.