Tack till Skeppsholmen (in Swedish)

En dag för framtiden möjliggörs genom generöst tillmötesgående av många av Skeppsholmens och Kastellholmens institutioner.

En dag för framtiden möjliggörs genom generöst tillmötesgående av många av Skeppsholmens och Kastellholmens institutioner.

Tällberg Foundation vi framförallt tacka: