No More Lullabies (in Swedish)

Den 18 och 19 augusti 2010 kommer flera av Sveriges mest intressanta och omtyckta artister uppträda i Vitabergsparken för att inspirera till samtal och tankar om jordens kritiska tillstånd och den roll vi som människor spelar. För det behövs ett nytt slags samtal – bortom politisk retorik, försvarsreaktioner och ekonomiska egenintressen. Det är sent, men inte för sent.

No more lullabiesArrangemanget drivs i samarbete med Tällberg Foundation, med stöd från Norges ambassad.

Medverkande
Ane Brun, Rebekka Karijord, Bob Hansson, Waterkings, Bob Hansson, Dag För Dag, Linnea Olsson, Nina Kinert, Emil Jensen, Asha Ali, Jennie Abrahamson, The Tiny, Little Gang, Wendy Mcneill och Annika Norlin.

Projektet No More Lullabies är ett långsiktigt projekt vars initiativtagare är Ane Brun och Johan Rutherhagen. NML samlar artister och konstnärer och har som ambition att genom konsten öppna för tankar och samtal om jordens kritiska tillstånd. Avsikten är att inspirera till handling och söka efter det allmänmänskliga som berör och förenar, bortom partipolitik, vetenskap och mediala utspel. I anslaget – “No More Lullabies”, eller “Inga fler vaggvisor” – ligger en vädjan om allas vår uppriktighet kring den situation världen befinner sig i. Detta i kontrast till de mekanismer – såväl i samhället som individuellt – som dövar eller “lullar” oss och får oss att blunda för de frågor som är verkligt svåra.

Det första No More Lullabies arrangemanget gick av stapeln den 24 nov 2009 på Södra Teatern. 24 kända svenska artister, bland andra Robyn, Nina Ramsby och Benny Andersson uppträdde under nästan sju timmar. Detta gjordes i samarbete med Tällberg Foundation och som del av den internationella klimataktionsdagen.

I juni 2010 fanns NML på plats i Leksand som en del av Rework the World – The 5th Global YES Summit, annordnat av Tällberg Foundation