Tällberg Seminar III in cooperation with Vinnova

In September, the Tällberg Foundation in cooperation with Vinnova, held a seminar on frameworks for technological renewal in Stockholm, Sweden (in Swedish).

Snabbare säkrare ärligare: Ramverk för en teknikutveckling för hållbarhet

Kraven skärps nu på alla håll att hindra onödigt risktagande. Framför allt gäller det att få fram teknik och infrastruktur som bidrar till att hålla människans aktivitet inom de gränsvillkor som natur och ekosystem ställer. Vi vet nu att många natursystem är destabiliserade: färskvattenförsörjning, biologiskt mångfald i skogar och världshav och, förstås, det globala klimatet.

Ännu har vi inte lärt oss att ekologiskt risktagande alltid blir till ekonomiskt risktagande. Och när vi nu står mitt uppe i dessa konvergerande kriser måste vi inse att världen faktiskt ska byggas om – igen. Den här gången måste det bli hyggligt rätt. Det behövs fler och bättre nya idéer, nya innovationer, nya teknologier, och dessa måste introduceras på ett snabbare och säkrare sätt, som på ett ärligt sätt erkänner utmaningens skala.

Seminariet “Snabbare säkrare ärligare: Ramverk för en teknikutveckling för hållbarhet” var ett i serien av Tällberg Foundation seminarierna i samarbete med VINNOVA. Det tidigare samtalet i serien ägde rum i december 2008 på temat ”Teknisk förnyelse”. Samtalet tydliggjorde hur nödvändig teknikutveckling hålls tillbaka till följd av bristfällig metodik och outvecklade processer för att ta experimentella idéer in på nya marknader. Avsikten med detta samtal i serien var att ta nästa steg och utforska frågan om vilket samarbetsklimat mellan aktörer, vilka policyinstrument samt vilket tänkande som kan främja en snabbare, säkrare och ärligare teknikutveckling.  I detta sammanhang får begreppet teknikneutralitet en stor betydelse.

Den 23 september 2009 fortsatte således diskussionen. Syftet var att utforska spelet mellan aktörer som har ansvar för den här viktiga delen av hållbarhetspusslet.