Swedish Tällberg Meeting 2012

Swedish decision-makers gathered in Sigtuna for a meeting on possible systems solutions for employment, infrastructure renewal and sustainability.

För andra året i rad bjöd Tällberg Foundation i samarbete med Sigtuna kommun in till ett möte om de överbryggande utmaningar Sverige står inför och de nya möjligheter som nu växer fram.

Sysselsättning, demografiska förändringar, utanförskap, infrastrukturinvesteringar och hållbarhetskrav är alla djupt integrerande frågor. I dagens politik och affärsliv hanteras de dock ofta separat. Detta skapar låsningar och försvårar effektiva insatser. I förlängningen riskerar förtroendet för både politik och marknad att urholkas.

Samtidigt ser vi nya samverkansformer och gränsöverskridande initiativ för hållbar samhällsbyggnad. Men, för att dessa ska bli tillräckligt omfattande och robusta behöver vi strukturer och system som agerar i relationer och interaktivitet. Det krävs nytänkande kring såväl avtalsstrukturer, affärsmodeller och demokratiska processer. Gamla ideologiska låsningar måste vika. Nya vägar kräver nya handslag.

I Sigtuna gick vi på djupet i konkreta exempel på nya former för samverkan. Vi lyfte även blicken för att reflektera kring de värderingar vi vill ska styra Sverige i en globaliserad omvärld.

Mötet samlade beslutsfattare och nyckelpersoner från politik, näringsliv, civilsamhälle och forskning.

Stort tack till våra samarbetspartners: Sigtuna kommun och KPMG, Lerums kommun, Länsstyrelsen i Stockholms Län, Naturakademin Learning Lab, PEAB, Sigtuna Hem, Stockholms Stad, Swedavia, Steninge Slott.