From Big Data To Big Understanding Seminar – Stockholm

On Thursday, November 21, the Tällberg Foundation is organizing a seminar in collaboration with the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) and the SAS Institute (in Swedish).

BIG DATA + BIG INFORMATION + BIG ANALYTICS = BIG RESPONSIBILITY

Seminariet är fulltecknat.

Att navigera det komplexa landskapet av data, analys, politik och människor

Många miljarder människor, datorer och maskiner kommunicerar idag med varandra. Detta förändrar hur regeringar, företag och samhällen agerar och interagerar. Hur kan vi bättre förstå detta komplexa landskaps snabba utveckling, samtidigt som vi ska fatta smartare, bättre grundade beslut och dessutom göra bättre strategiska val?

En ny verklighet är möjlig genom det växande fenomenet ”big data”. Genom att nästan allt digitaliseras ökar såväl dataflödena som datalagren. Avancerade analysverktyg, som drar nytta av denna digitalisering, gör det nu lättare att förstå dessa fenomen. Digitaliseringen är en av globaliseringens viktigaste drivkrafter. Men mer än någonsin behöver vi hjälp att förstå vad vi ser, att dra nytta av all data och information som lagras, och bearbeta den för att bringa nya, tidigare osynliga, insikter. Och där nya insikter uppstår, så föds även nytt ansvar.

Bekräftade talare
Björn O Nilsson, Verkställande Direktör, IVA
Gösta Lemne, Ordförande Avdelning XII Informationsteknik, IVA
Mikael Hagström, Executive Vice President, SAS Institute, USA
Palle Dahlstedt, Kompositör och Docent i Tillämpad Informationsteknologi, Chalmers Tekniska Högskola
Anders Ynnerman, Professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings Universitet, och grundare, Norrköpings Visualiseringscenter
Bo Ekman, styrelseordförande, Tällberg Foundation, ledamot IVA Avd XII.

Fler talare tillkommer.

Tid: Torsdagen den 21 november 2013 kl. 17:00-20:00. Kaffe och registrering från kl. 16:30 och paus för mingel och mat kl. 18:15.

Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Mer information: Detaljerat program, information och inbjudan hittar du här

Deltagande i seminariet är gratis, matkostnad tillkommer.

Eventet är ett samarbete mellan IVA (avdelning XII), SAS Institute och Tällberg Foundation.